2013 có số cơn bão hoạt động nhiều hơn mọi năm


25/12/2013 10:10 
Cewarec.org - Trong năm 2013 đã có 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, nhiều hơn hẳn so với số liệu trung bình nhiều năm – theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.


Trong số 14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông có đến tám cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và trong số 5 ATNĐ thì chỉ duy nhất có 01 ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam (ATNĐ tháng 11).

Năm 2013 có số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nhiều nhất trong vòng 50 năm qua. 

Trước khi đổ bộ vào đất liền các cơn bão đều có hướng di chuyển và diễn biến về cường độ rất phức tạp. Trong số 8 cơn bão đổ bộ vào đất liền nước ta có đến 3 cơn bão có cường độ mạnh (≥ cấp 12), đây cũng là một năm kỷ lục có số cơn bão mạnh đổ bộ vào nước ta. 

Trong số những cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta đáng chú ý nhất là cơn bão số 10 (WUTIP) giữa tháng 10 đổ bộ vào vào địa phận Hà Tĩnh – Quảng Trị được đánh giá mạnh nhất kể từ năm 2006 và làm thiệt hại lớn về người và tài sản.

Bão Haiyan ở Philippin

Trong trong khi đó Hai Yan là cơn bão rất mạnh về cường độ có thể so sánh với bão Katrina đổ bộ vào nước Mỹ, hình thành ở vĩ độ rất thấp (6,10N), đổ bộ vào Philippin với cường độ trên cấp 17 (vượt quá khung bảng tính cường độ gió trên khu vực biển Thái Bình Dương) sau đó đi vào biển Đông vẫn giữ cường độ cấp 14, cấp 15, đổi hướng di chuyển lên phía bắc đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng với cường độ gió cấp 11, cấp 12 và giật đến cấp 14 gây hậu quả rất lớn về người và tài sản cho người dân các khu vực nói trên. 
Hướng di chuyển của bão Hai Yan là rất phức tạp và không theo quy luật khí hậu (thông thường vào thời điểm cuối mùa bão, hướng di chuyển của các cơn bão thường di chuyển về phía Tây thậm chí là Tây Nam, đổ bộ vào khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ) gây rất nhiều khó khăn cho công tác dự báo. 

Theo nhận định của các chuyên gia từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến những tháng đầu năm 2014 vẫn còn có khả năng xuất hiện bão hoặc ATNĐ trên khu vực phía nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: