BÁO CÁO NHANH Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
1024x768 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

TỔNG CỤC THUỶ LỢI

VỤ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ AN TOÀN ĐẬP

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Số:   10  /TCTL-QLCT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾-¾-

Hà Nội, ngày   10  tháng  01  năm 2017BÁO CÁO NHANH
Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017
khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

(Tính đến 15h00’ ngày 10/01/2017)
1.    Tình hình nguồn nước
Theo lịch lấy nước đã được thông báo, Đợt 1 lấy nước bắt đầu từ 0h ngày 10/01/2017 và kết thúc lúc 24h ngày 15/01/2017 (tổng cộng 6 ngày). Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vận hành các các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nước cho hạ du, mực nước sông Hồng tại Hà Nội từ 0h đến 15h ngày 10/01 đạt trung bình + 2,27m, cao nhất lúc 13 giờ, đạt 2,40 m.
2.    Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy
Theo thống kê của các địa phương, diện tích có nước tính đến 15h ngày 10/01 là 36.490 ha đạt 5,87% so với tổng diện tích gieo trồng. Những địa phương có diện tích đủ nước cao là Phú Thọ (43,57%), Ninh Bình (22,70%) và Vĩnh Phúc (9,61%).
(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: capnuocdongxuan.httl.com.vn)
3.    Công tác chỉ đạo, điều hành
Tổng cục Thủy lợi đã có Công điện số 01/CĐ-TCTL-QLCT ngày 10/01/2017 về Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ;
Tổng cục Thủy lợi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra công tác lấy nước tại các địa phương.
Trong thời gian các đợt lấy nước, Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập sẽ gửi hàng ngày báo cáo qua tin nhắn điện thoại tình hình nguồn nước vào lúc 7h sáng đến Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi; báo cáo nhanh lúc 16h qua email về tình hình nguồn nước, diện tích có nước và công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đến Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, các địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí.
4.    Đề xuất, kiến nghị
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ;
Các Chi cục Thủy lợi cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày (trong các Đợt lấy nước) lên trang web: httl.com.vn để kịp tổng hợp báo cáo.
Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

1024x768 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

   Nơi nhận :

 KT. VỤ TRƯỞNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Hồng Khanh

 

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ NN và PTNT;

- Lãnh đạo Tổng cục TL;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố;

- Các cơ quan truyền thông, báo chí;

- Lưu VT; QLCT.

 

 [Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: