Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy ứng phó với Biến đổi Khí hậu


10:30 09/03/2015
Tháng 2/2015, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường  và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ở Việt Nam (UNDP) đã phát hành "BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI CÁC HIỆN TƯỢNG CỰC ĐOAN NHẰM THÚC ĐẨY ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU".TS. Đào Trọng Trọng Tứ, Giám đốc CEWAREC  tham gia viết Chương 5 "Quản lý rủi ro cực đoan khí hậu ở cấp địa phương".

Báo cáo (tiếng Việt và tiếng Anh) có thể lấy từ đường link dưới đây: 

Minh Nguyệt _ CEWAREC
[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: