CÁC DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÃ THỰC HIỆN ĐẾN 2018

TT

Tên Dự án

Địa bàn hoạt động DA

Năm thực hiện

Hoạt động chính của Dự án

Nhà Tài trợ

1

Đánh giá tác động xả lũ thủy điện Trung Sơn và hệ thống thủy điện thượng lưu sông Mã mùa lũ 2018 đến hạ du

 

Thanh Hóa

2018

Đánh giá tác động xả lũ thủy điện  Trung Sơn và hệ thống thủy điện thượng lưu sông Mã mùa lũ 2018 đến hạ du

VRN

2

Nghiên cứu vận động chính sách:  đánh giá một số nôi dung bất cập của các Nghị đinh, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi

 

5 tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa

2018

Tham vấn đê nghiên cứu vận động chính sách:  đánh giá một số nôi dung bất cập của các nghị đinh, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi

 

Oxfam

3

Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận

Ninh Thuận

2018

Đào tạo, tập huấn về Biến đổi khí hậu

Cơ quan Phát triển BTC Bỉ

4

Rà soát, đánh giá hệ thống chính sách  pháp luật liên quan đến quản trị nước ở Việt Nam nói chung và Lưu vực  sông Cửu Long nói riêng

 

Các tỉnh ĐBSCL

2017

Rà soát, đánh giá hệ thống chính sách  pháp luật liên quan đến quản trị nước ở Việt Nam nói chung và Lưu vực  sông Cửu long nói riêng

 

VRN

5

Nghiên cứu đánh giá Nghị định An toàn đập ( Nghị định 73 về An toàn đập)

 

Các tỉnh có hồ   chứa  ở Việt Nam

2017

Tham vấn lấy ý kiến góp ý Nghị định an toàn đập

Oxfam

6

Tham vấn các bên liên quan về chính sách phát triển Thủy lợi ở ĐBSH và Dự thảo Luật Thủy lợi

 

Đồng bằng Sông Hồng

2017

Tham vấn lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thủy lợi

VRN

7

Tác động của hệ thống hồ chứa thủy điện, thủy lợi đến lũ miền Trung

Các tỉnh miền Trung

2017

Đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa thủy điện, thủy lợi đến lũ miền Trung

VÚSTA

8

Dự án Tăng cường kết nối trong quản trị nước xuyên biên giới tại lưu vực sông 3S cho sinh kế bền vững của cộng đồng

 

Tây Nguyên

2016-2018

Tăng cường kết nối trong quản trị nước xuyên biên giới tại lưu vực sông 3S cho sinh kế bền vững của cộng đồng

 

Oxfam

9

Xây dựng năng lực xã hội dân sự để đánh giá các tác động của phát triển thủy điện trên đa dạng sinh học của sông Srepok, Việt Nam

Lưu vực sông Srepok

2015-2016

Xây dựng năng lực xã hội dân sự để đánh giá các tác động của phát triển thủy điện trên đa dạng sinh học của sông Srepok, Việt Nam

IUCN

10

Hỗ trợ tỉnh Đắk Nông để thành lập cơ chế truyền thông, hợp tác và đàm phán giữa các bên liên quan và nhà đầu tư thủy điện để sử dụng tối ưu và công bằng tài nguyên nước

Tỉnh Đak Nông

2015

Hỗ trợ tỉnh  thành lập cơ chế truyền thông, hợp tác và đàm phán giữa các bên liên quan và nhà đầu tư thủy điện để sử dụng tối ưu và công bằng tài nguyên nước

Oxfam Hồng Kông

11

Đánh giá nhanh: Sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội – nhìn từ khía cạnh  bảo vệ và phát triển bền vững sông ngòi

Hà Nội

2015

Nghiên cứu  nhanh : sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội –nhìn từ khía cạnh  bảo vệ và phát triển bền vững sông ngòi

WRECOD

12

Đánh giá tác động của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đến chất lượng nguồn nước ở khu vực xung quanh nhà máy

 

Hải Phòng

2015-2016

Đánh giá tác động của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đến chất lượng nguồn nước ở khu vực xung quanh nhà máy

 

Quỹ Châu Âu (ECF)

13

Đánh giá tác động của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đến chất lượng nước thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

Quảng Ninh

2014-2015

Đánh giá tác động của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đến chất lượng nước thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

Quỹ Châu Âu (ECF)

14

Nghiên cứu về ô nhiễm nước bởi nhà máy nhiệt điện Mạo Khê đến suối Gạo và tác động của nó tới cộng đồng các xã Tràng An, Xuân Sơn- huyện Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh

 

Quảng Ninh

2014

Nghiên cứu về ô nhiễm nước bởi nhà máy nhiệt điện Mạo Khê đến suối Gạo và tác động của nó tới cộng đồng các xã Tràng An, Xuân Sơn- huyện Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh

Mạng lưới than Thái Bình Dương

15

Nghiên cứu, rà soát về thách thức và rủi ro của kế hoạch phát triển thủy điện  của Việt Nam trong bối cảnh Biến đổi khí hậu

 

Việt Nam

2013

Nghiên cứu, rà soát về thách thức và rủi ro của kế hoạch phát triển thủy điện  của Việt Nam trong bối cảnh Biến đổi khí hậu

GreenID

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của thủy điện đến dân sinh và xây dựng cơ chế đàm phán các bên ở tỉnh Đắc Nông

Tỉnh Đắc Nông

2013

Đánh giá ảnh hưởng của Thủy điện đến dân sinh và xây dựng cơ chế đàm phán các bên ở tỉnh Đắc Nông

CIFOR

17

Sáng kiến phê chuẩn công ước Liên Hiệp Quốc về Luật sử dụng nguồn nước quốc tế cho các mục đich phi giao thông thủy

 

Việt Nam

2012

Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến kiến nghị phê chuẩn công ước Liên Hiệp Quốc  về Luật sử dụng nguồn nước quốc tế cho các mục đich phi giao thông thủy

WWF

18

Kiểm toán thể chế Tài nguyên nước  và thành lập cơ quan thống nhất  quản lý TNN tỉnh Ninhn Thuận

Tỉnh Ninh Thuận

2011-2012

Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á

19

Điều tra, đánh giá và nghiên cứu đề xuất xây dựng thế chế quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại lưu vực sông Sê San và Srêpok tiến tới việc thành lập tổ chức lưu vực sông theo Nghị định 120

 

5 tnh Tây Nguyên

2012-2013

Điều tra, đánh giá và nghiên cứu đề xuất xây dựng  thế chế quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại lưu vực sông Sêsan và Srepok

 

Ủy ban Mê  CôngVN

(IWRM)

20

Đánh giá khả năng sử dụng nước và khuynh hướng về nguồn nước lưu vực sông Srêpok (MK17)

 

Lưu vực sông Srêpok- Tây Nguyên

2013-2014

Đánh giá khả năng sử dụng nước và khuynh hướng  về  về nguồn nước lưu vực

 

Chương trình thách thức Nước và Lương thực (CPWF)

21

Nghiên cứu quản trị nước về phát triển hạ tầng kho nước lưu vực sông Sê San và Srêpok  (MK4)

Lưu vực sông SeSan và Srêpok- Tây Nguyên

 

2010-2013

Nghiên cứu quản trị nước về phát triển hạ tầng kho nước

 

Chương trình thách thức Nước và Lương thực (CPWF)

 

 

[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: