CHỈ THỊ Về việc tăng cường lấy nước, tích trữ nước phục vụ sản xuất, dân sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

 

Hà Nội, ngày 15/04/2016


CHỈ THỊ
Về việc tăng cường lấy nước, tích trữ nước phục vụ sản xuất,
dân sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long    Theo thông tin của các cơ quan chuyên môn, dòng chảy sông Mê Kông về Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng, từ ngày 12/4 đến ngày 25/4/2016, vùng các cửa sông Cửu Long cách biển từ 25-40 km trở lên có nguồn nước ngọt khá dồi dào, nhất là khi triều thấp, chân triều. Để tận dụng tối đa nguồn nước ngọt trong thời gian này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:
    1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương:
1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn; tổ chức kiểm tra, đo đạc, dự báo độ mặn tại từng cửa lấy nước, tranh thủ thời gian độ mặn cho phép, vận hành ngay các công trình thủy lợi để lấy nước, tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, ao, đầm, khu trũng phục vụ sản xuất, dân sinh trong thời gian tới.
2. Đối với sản xuất lúa, tranh thủ nguồn nước ngọt để tưới lúa Hè Thu sớm đã xuống giống, đặc biệt tưới đủ nước trong các lần bón phân và giai đoạn làm đòng, trỗ; tập trung gieo trồng vụ Hè Thu chính vụ ở những vùng có nguồn nước ngọt ổn định; các vùng chưa có nguồn nước ngọt ổn định, có thể xem xét xuống giống trong tháng 4, tháng 5 trên cơ sở rà soát, đánh giá nguồn nước, chỉ xuống giống khi có phương án bảo đảm đủ nước tưới; các vùng đang bị nhiễm mặn và không có nguồn nước ngọt thì phải chờ mưa mới xuống giống.
Cùng với việc triển khai vụ Hè Thu, cần chuẩn bị các điều kiện đẩy mạnh sản xuất vụ Thu Đông nhằm bù đắp sản lượng lúa bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân; trong đó, phải triển khai sớm việc tu bổ, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, bảo đảm bảo vệ tuyệt đối cho lúa trong mùa lũ.
3. Đối với các diện tích trồng cây lâu năm ở vùng chưa có nguồn nước ngọt ổn định, cần lắp đặt bổ sung các trạm bơm dã chiến, tranh thủ vận hành khi có nước ngọt để tích trữ và tưới; lưu ý các biện pháp tủ gốc để giữ ẩm nhằm tránh bốc thoát nước trong điều kiện nắng nóng.
4. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn tới người dân; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm.
5. Thường xuyên gửi các thông tin giám sát độ mặn tại địa phương về Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn, tdthang.siwrr@gmail.com, tranminhtuan04@gmail.com) để làm căn cứ dự báo xâm nhập mặn. Phản ánh các khó khăn, đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thủy lợi (qua Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập) theo số máy điện thoại 0437.335.711, 0437.335.712; số Fax 0437.335.703; email: tuoitieu@mard.gov.vn.
    2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
    a) Tổng cục Thuỷ lợi:
- Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, kịp thời cảnh báo cho các địa phương và cơ quan liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các giải pháp lấy nước phục vụ sản xuất và dân sinh;
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến kịp thời các thông tin về hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng các chương trình chuyên đề hướng dẫn phòng, chống xâm nhập mặn, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
    b) Cục Trồng trọt: Theo dõi, chỉ đạo sát sao tình hình xuống giống vụ Hè Thu và chuẩn bị tốt vụ Thu Đông, Mùa  2016, đặc biệt ở các địa phương thiếu nguồn nước ngọt; kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn các địa phương bố trí hợp lý lịch xuống giống, thời vụ trong năm, sử dụng cơ cấu giống lúa ngắn ngày, bổ sung giống có khả năng chống chịu phèn, mặn; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước, thích ứng với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.
    c) Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: Chủ động thu thập thông tin về diễn biến dòng chảy thượng nguồn sông Mê Kông, số liệu đo đặc độ mặn của các địa phương, tiếp tục tăng cường dự báo xâm nhập mặn, nguồn nước, kịp thời báo cáo Bộ và cung cấp cho các địa phương làm căn cứ thực hiện kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất, dân sinh.           
    đ) Các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ: phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi, Cục Trồng trọt tham mưu cho Bộ chỉ đạo giải quyết các khó khăn, giúp các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

1024x768 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Nơi nhận:

-  Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

-  Văn phòng Chính phủ;

-  Các Bộ:KHĐT, TC, TNMT;

-  Văn phòng BCĐ PCTT;

-  UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP;

-  Trung tâm DB KTTV TW;

-  Cục Trồng trọt;

-  Viện KHTLVN;

-  Các báo: Nhân dân, NNVN (để đưa tin);

-  Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (để đưa tin);

-  Lưu VT, TCTL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Cao Đức Phát
[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: