ĐỐI THOẠI VỀ TÀI CHÍNH CHO ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


09:00 14/04/2015
CEWAREC.org - Trong 2 ngày, 9-10/4/2015, tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp với Bộ Chiến lược và Tài Chính Hàn Quốc, Quỹ Khí hậu Xanh (CGF) tổ chức Đối thoại về  Tài chính cho Biến đổi khí hậu. Than dự Đối thoại có 150 đại biểu từ các tổ chức Quốc tế, các cơ quan tài chính quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự, các doanh nghiệp từ nhiều nước tham dự. Đại diện của Việt Nam tham dự Đối thoại có Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, 2 tổ chức phi chính phủ: Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC), Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID).


Mục tiêu Đối thoại là tạo diễn đàn để chia sẻ quan điểm giữa các Bên liên quan bao gồm các nhà hoạch định chính sách của các quốc gia, các cơ quan nhà nước liên quan, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân. Đối thoại tạo điều kiện để GCF và các bên liên quan trình bày dự án về tài chính cho BĐKH và các yếu tố cần thiết giúp cho ứng dụng thành công các dự án.

TS. Đào Trọng Tứ, Giám đốc CEWAREC được mời  tham dự Đối thoại.


Một số hình ảnh Đối thoại Tài chính cho BĐKH


Cảnh Khai mạc Đối thoại


Đại diện của CEWAREC-GreenID tại Đối thoại


Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc khai mạc Đối thoại.


Đại diện Ngân hàng phát triển Châu Á khai mạc Đối thoại


Thông tin tham khảo:  http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Climate_Fund

Minh Nguyệt, CEWAREC

[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: