Hội thảo “ Nghiên cứu tác động của Phát triển thủy điện trên sông Srêpốk đến các loài cá đang bị đe dọa”


15/12/2016
CEWAREC.org - Ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh tác động của Phát triển thủy điện đến đa dạng sinh học cá lưu vực sông Srepok ( phần Việt Nam) trong khuôn khổ hoạt động thực hiện Dự án “ Nghiên cứu tác động của Phát triển thủy điện trên sông Srepok đến các loài cá đang bị đe dọa” .


Tham dự Hội thảo gồm có các chuyên gia với nhiều lĩnh vực khác nhau đến từ Trường Đại học Cần thơ, Trường Đai học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Chiến lược và Chính sách Môi trường – Bộ TN&MT, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk, IUCN, WARECOD, GreenID, VRN , CECR…. và các chuyên gia độc lập tham dự.
Sau lời khai mạc của TS. Đào Trọng Tứ, Phó Giám đốc Trung tâm CEWAREC, Hội thảo đã trình bày các báo cáo:
1-    Tổng quan về Dự án “Nghiên cứu tác động của Phát triển thủy điện trên sông Srêpốk đến các loài cá đang bị đe dọa” do ông Đặng Ngọc Vinh Giám đốc Trung tâm CEWAREC trình bày.
2-    Dự thảo hướng dẫn đánh giá nhanh tác động của phát triển thủy điện đến đa dạng sinh học cá lưu vực sông Srêpôk do Phan Thị Lệ Anh –Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III trình bày.
Hội thảo đã được các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để Dự án hoàn thiện sổ tay hướng dẫn và các kết quả đã thực hiện của dự án.


Toàn cảnh Hội thảo


Bà Đỗ Hồng Phấn - Chuyên gia Tài nguyên Nước

Tin CEWAREC


[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: