Hội thảo Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định trong quản trị nước sông Mê Công

Hội thảo Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định trong quản trị nước sông Mê Công

Trong nỗ lực nhằm tăng cường sự trao đổi và chia sẻ các kết quả của hợp tác Mê Công cũng như thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong hợp tác và bảo vệ nguồn nước sông Mê Công, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định trong quản trị nước sông Mê Công”

Mục tiêu của Hội thảo:

i) Cập nhật các kết quả hợp tác trong khuôn khổ của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế và Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

ii) Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, phi chính phủ và cộng đồng trong quản trị nước sông Mê Công trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội ở thượng lưu và biến đổi khí hậu, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian:  Thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2019 (bắt đầu từ 8.30)

Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Quảng Bá – Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của các các cơ quan nhà nước liên quan, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế ở Việt Nam, các nhà khoa học, chuyên gia và một số đại biểu của cộng đồng Đồng bằng sông Cửu Long.

nguồn: http://vrn.org.vn/hoi-thao-thuc-day-su-tham-gia-cua-cong-dong-vao-qua-trinh-ra-quyet-dinh-trong-quan-tri-nuoc-song-me-cong/

[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: