Lời cảnh báo cho việc phát triển thủy điện nhanh chóng trong vòng 20 năm qua


29/9/2016
CEWAREC.org - Thủy điện đã và đang góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng điện, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Tuy nhiên, phát triển thủy điện nhanh chóng trong thời gian 20 năm qua đang cho thấy những tác động mặt trái. Theo các chuyên gia, những sự cố trong thời gian qua mới chỉ ở mức cảnh báo. Vấn đề lớn hơn là các công trình sẽ như thế nào trong vòng từ 10 đến 20 năm tới.


 Theo nhà nghiên cứu sông ngòi TS. Đào Trọng Tứ, những sự cố thủy điện vừa qua là những cảnh báo. Khi tham quan một số công trình Thủy điện, ông không khỏi quan ngại về chất lượng cũng như không tưởng tượng được về công trình này sẽ ra sao trong 10 đến 20 năm tới.
Chi tiết tại đây
[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: