Giới thiệu về liên minh năng lượngLiên minh năng lượng (EA) là sự hợp tác giữa Việt Nam và các NGO quốc tế nhằm tăng cường sự phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam và khu vực Mekong bằng cách thúc đẩy chính sách năng lượng bền vững, bảo tồn năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo, sử dụng kế hoạch năng lượng địa phương là chiến lược chủ chốt. Điều này sẽ đóng góp cho các mục tiêu phát triển và năng lượng quốc gia

Liên minh Năng lượng được thành lập vào năm 2012 với 5 tổ chức sáng lập bao gồm Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC), Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thụy Điển (SSNC), Tổ chức năng lượng bền vững Đan Mạch (SE) và Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam. Từ năm 2013, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (live&learn Vietnam) là thành viên mới của liên minh năng lượng. Tất cả các đối tác đều có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực năng lượng và môi trường. Thông qua hoạt động cộng đồng, các thành viên của nhóm Liên minh Năng lượng trải nghiệm về việc thiếu cung cấp năng lượng ổn định, nguồn tài nguyên phong phú trong cộng đồng, ô nhiễm lãng phí nguồn nước, như công nghiệp hoặc nước thải nông nghiệp, chất thải hữu cơ, chất thải từ sản xuất gạo,...

Nhưng hầu hết những trải nghiệm của nhóm là với người dân địa phương tích cực, chủ động muốn thực hiện, nhưng lại thiếu nhận thức và hướng dẫn.

Các thành viên nhóm EA sẽ chia sẻ giới thiệu các giải pháp để thay thế thủy điện; sản xuất năng lượng nhiên liệu hóa thạch và  các trung tâm hạt nhân dựa trên nguồn lực tự nhiên của địa phương

Do đó, Liên minh năng lượng làm việc trên 2 mức độ: mức độ địa phương và chính sách quốc gia

Ở mức độ địa phương, chúng tôi giúp người dân địa phương làm và thực hiện kế hoạch năng lượng cấp xã để chứng minh những tiềm năng và ích lợi của các sản phẩm địa phương và sử dụng năng lượng hiệu quả bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Dựa trên kế hoạch năng lượng địa phương này, kế hoạch năng lượng cấp huyện sẽ được triển khai để chứng tỏ quy hoạch năng lượng địa phương có thể được đưa vào quy mô ở cấp độ cao hơn.

Mức độ chính sách quốc gia: Để đảm bảo điều kiện công bằng và có lợi cho sản xuất năng lượng bền vững tại địa phương, thúc đẩy những lợi ích và tiềm năng, EA tiến hành xem xét chính sách năng lượng, phân tích, tập hợp các bên liên quan và đưa ra quyết định tại các hội nghị, hội thảo, xây dựng mạng lưới giữa các tổ chức phi chính phủ để tạo ra một tiếng nói chung, để ảnh hưởng và gây tác động nên chính sách năng lượng quốc gia.

Về thành viên của EA

SSNC có hơn 250000 thành viên tại Thụy Điển và làm việc về bảo vệ thiên nhiên và môi trường địa phương

SE hoạt động nhằm thúc đẩy 100%  phát triển năng lượng Đan Mạch dựa trên nhu cầu và sự tham gia của người dân

WWF: Hoạt động nhằm bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã thông qua sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững

GreenID với sự phát triển xanh bền vững, thông qua cải thiện quản trị, môi trường và tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy các giải pháp năng lượng và nước bền vững và  bao gồm cả quá trình ra quyết định.

CEWAREC đối thoại chính sách và tuyên truyền về thủy điện bền vững tại Cửu Long và Việt Nam, cũng thông qua Mạng lưới sông ngòi Việt Nam.

Live & Learn Việt Nam hoạt động xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy tương lai bền vững thông qua giáo dục, huy động cộng đồng và quan hệ đối tác hỗ trợ.

Các nhà tài trợ chính trong năm 2012 -2013: Sida, WWF, Rosa Luxemburg Stiftung, UNDP Việt Nam

Các đối tác chính: Ủy ban  Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Hội Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên Hiệp hội các hội Khoa học kỹ thuật Thái Bình, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Nam Định, Komtek (Đan Mạch), Công ty quản lý chất thải Odense (Đan Mạch)

Hiện trạng hoạt động cho đến nay

Trong giai đoạn đầu, EA đã phân tích hiện trạng chính sách năng lượng của Việt Nam, và so sánh với hiện trạng, phát triển và các lựa chọn của người dân Thái Lan, Đan Mạch và Thụy Điển. Dựa trên điều này, lựa chọn Việt Nam đã được thảo luận và sẽ được sử dụng cho các cuộc đối thoại với các nhà hoạch định chính sách. Vào ngày  11/12/2012, đối thoại phát triển năng lượng bền vững đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

Ở cấp địa phương, một quá trình có sự tham gia đưa đến triển khai 2 kế hoạch năng lượng địa phương, dựa trên tiềm năng sẵn có của người dân địa phương. Quá trình này bao gồm thu thập toàn bộ dữ liệu và ý kiến ​​thông qua các cuộc phỏng vấn với 15-25% dân số tại địa phương ở các xã thí điểm Bắc Hải và Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, tiếp theo đó là triển lãm và hội thảo, truyền cảm hứng và giúp đỡ các địa phương theo hướng ưu tiên can thiệp.

Một vài ví dụ là:

-   Thành lập một mạng lưới khí sinh học địa phương từ nước thải của một trang trại lợn lớn.

-    Khuyến khích sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời

-    Thúc đẩy bếp nấu ăn hiệu quả

-    Thu gom, phân loại và tái sử dụng rác thải

-    Sản xuất điện từ rơm.

Kể từ tháng 1/2013, việc thực hiện các giải pháp năng lượng bền vững tại các khu vực thí điểm bắt đầu, và vào tháng tám năm 2013, một kế hoạch năng lượng của  huyện Tiền Hải sẽ được xây dựng dựa trên các kế hoạch và kinh nghiệm từ các xã thí điểm. Cách tiếp cận năng lượng địa phương cũng được nhân rộng đến tỉnh Nam Định bở Cewarec và i GreenID.