VRN ký tên gửi tâm thư đến các thủ tướng


28/2/2014 11:12
Cewarec.org - VRN là một trong các thành viên của Liên minh Bảo vệ sông Mê Kông đã cùng ký tên vào bức tâm thư gửi Thủ tướng các nước Căm Pu Chia, Việt Nam, Lào, Thái Lan và Trung Quốc. Bức thư nêu rõ lo ngại về kế hoạch xây dựng đập hạ Sê San 2 tại tỉnh Stung Treng của Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Căm Pu Chia. Đập hạ Sê San 2 nếu được xây dựng như đề xuất dự đoán sẽ gây ra sự tàn phá đối với môi trường toàn bộ lưu vực sông Mê Kông; đe dọa việc khai thác nguồn lợi thực phẩm của hàng trăm ngàn người vùng hạ lưu, đồng thời có thể gây ra sự xung đột làm mất ổn định an ninh trong khu vực.


 


Sông Sê San đóng vai trò rất quan trọng đối với sự toàn vẹn của hệ thống sông Mê Kông. Theo thông tin phân tích khoa học cập nhật, đập hạ Sê San 2 được xây dựng, dự đoán sẽ làm giảm 9,3% sinh khối cá trên lưu vực sông Mê Kông. Điều này đồng nghĩa với việc, toàn bộ khu vực sẽ mất đi mỗi năm 200.000 tấn cá. Đập thủy điện cũng sẽ làm thay đổi dòng chảy và chế độ thủy văn trên sông Mê Kông cũng như giảm trầm tích khoảng từ 6 đến 8 %. Hệ quả khác nữa, nguồn dinh dưỡng cần thiết cho nông nghiệp và thực vật khác trong vùng lũ của Căm Pu Chia và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị giảm thiểu. Suy giảm trầm tích gây mất cân bằng dòng chảy các kênh rạch và vùng bờ biển ở Việt Nam.Tác động môi trường và xã hội  từ đập hạ Sê San 2 cũng gây tác động vượt xa cả bên ngoài khu vực hồ chứa. Chuỗi ảnh hưởng kéo dài từ thượng nguồn, dọc sông Sê San và hạ lưu cùng với sông Sê Kông, Biển Hồ, Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và địa bàn các quốc gia Lào, Thái Lan. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động môi trường được cung cấp bởi các nhà phát triển dự án và Chính phủ Hoàng gia Căm Pu Chia chỉ giới hạn trong một khu vực hạn chế xung quanh khu vực đập. Nội dung báo cáo không có dấu hiệu cho thấy một nghiên cứu tác động xuyên biên giới nào được tiến hành cho đến thời điểm này. Vấn đề đặt ra là cần đẩy mạnh nghiên cứu sâu, khẩn trương để có được đánh giá đầy đủ, khách quan về các tác động môi trường và xã hội của dự án.


Hiện tại vị trí thiết kế hiện tại cần được xem xét lại. Bởi vì, những thiệt hại mà dự án gây ra là to lớn. Đối với nghề cá lưu vực sông Mê Kông, trầm tích, tài nguyên thiên nhiên khác, sinh kế, an ninh lương thực của hàng trăm ngàn người tại Căm Pu Chia và các nước láng giềng đều bị ảnh hưởng.


Bức thư kêu gọi Chính phủ Hoàng gia Căm Pu Chia cần ngăn chặn tất cả các hoạt động xây dựng đập hạ Sê San 2 cho đến khi có một đánh giá đầy đủ tất cả các tác động có thể của dự án được tiến hành, trong đó có đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới. Hơn nữa, trong quá trình đánh giá tác động, cần có sự tham gia của các cấp chính quyền và cộng đồng bị ảnh hưởng. Tất cả những người dân ở các nước láng giềng bị ảnh hưởng bởi đập thủy điện trên sông Sê San đều phải được tiếp cận thông tin, được tham vấn và tham gia có ý kiến quyết định phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu của luật pháp quốc gia.

 

Bất cứ việc xây dựng dự án thủy điện quy mô lớn nào tại lưu vực sông Mê Kông cũng gây nguy cơ làm mất vĩnh viễn tài nguyên thiên nhiên và nguồn sinh kế của hàng trăm ngàn người dân nơi đây. Quyết định phát triển thủy điện trên lưu vực sông Mê Kông không hoàn toàn là trách nhiệm của một quốc gia mà của toàn bộ các quốc gia trên lưu vực. Chính phủ các nước của lưu vực Mê Kông phải cùng lên tiếng bảo vệ các quyền của người dân thuộc lưu vực Mê Kông như là nắm giữ một lượng cổ phần bình đẳng trong quyết định đó.Liên minh Bảo vệ sông Mê Kông hy vọng rằng, Chính phủ Hoàng gia Căm Pu Chia khẩn trương xem xét lại chủ trương xây dựng đập hạ Sê San 2. Chúng tôi kêu gọi chính phủ cần ngừng hoạt động xây dựng đập thủy điện và tiến hành đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới để nghiên cứu đầy đủ tất cả các tác động của dự án.


Ngoài ra bức tâm thư còn kêu gọi Chính phủ các nước Lào, Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan hãy nhận ra rằng, đập hạ Sê San 2 có tầm quan trọng và ảnh hưởng rất to lớn đến sự phát triển bền vững toàn khu vực. Đồng thời, cần câu thúc Chính phủ Hoàng gia Căm Pu Chia thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động xuyên biên giới nhằm đưa ra được những quyết định đúng đắn vì lợi ích chung của toàn bộ người dân trong lưu vực.

Nguồn: vrn.org.vn

[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: