THÔNG CÁO BÁO CHÍ: CHẤM DỨT DỰ ÁN LẤN SÔNG ĐỒNG NAI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: CHẤM DỨT DỰ ÁN LẤN SÔNG ĐỒNG ...


THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 CHẤM DỨT DỰ ÁN LẤN SÔNG ĐỒNG ...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO “ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LƯU VỰC SÔNG – THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO “ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ...

17:00 12/05/2015
CEWAREC.org - THÔNG CÁO BÁO ...

Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, quy mô 8,4 ha tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông ...

23/03/2015
CEWAREC.org - Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về dự án“Cải tạo ...

Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020

Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng ...

11/2/2014 11:37 
Cewarec.org - Ngày 23/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 182/QĐ- TTg Phê duyệt kế hoạch ...