TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BỀN VƯNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ THíCH NGHI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
162A Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel : (+84)3824.8204 / 3862.2427
Fax : (84 - 4) 39350093
Email : cewarec@yahoo.com.vn